User Tools

Site Tools


cerita:Hati.Bertanya.Tanya

Hati Bertanya-tanya

Published on Thursday, 21 June 2012 12:01
Written by Samsul Ma'arif

Pertanyaan yang diajukan satu sama lain untuk saling mengerti satu sama lain.

Aku tak punya lagi yang ingin kukatakan di sini….

cerita/Hati.Bertanya.Tanya.txt · Terakhir diubah: 19/05/2013 15:44 oleh samsul